Maak kennis met tennis. Opgeven voor 22 maart.

Maak kennis met tennis. Opgeven voor 22 maart.

Vanaf de eerste week van april 2020 organiseert Tennisschool Van der Lecq weer de introductiecursus ‘Maak Kennis met Tennis’ op de tennisparken waar wij de lessen verzorgen. Deze kennismaking is geschikt voor alle leeftijden, zowel voor junioren vanaf 5 jaar als voor senioren / volwassenen. Heb je wel eens over tennissen nagedacht? Heb je vroeger wel eens een balletje geslagen, maar twijfel je of je het nog wel kunt? Dit is je kans om uit te zoeken of je tennissen (nog) leuk vindt. Maak van deze gelegenheid gebruik om je vaardigheden te testen. Veel beginnende tennissers zijn de afgelopen seizoenen op deze manier gestart en tennissen nu met veel plezier bij de diverse verenigingen. Je krijgt 6 lessen in een groep van maximaal 6 tennissers, dus je leert tegelijkertijd nieuwe tennismaatjes kennen. Makkelijk om later samen af te spreken om een balletje te slaan als je lid wordt van de vereniging. Veel mensen vinden het ook lastig om 'alleen' te starten met tennis en zich aan te melden bij een vereniging. Door 'Maak Kennis Met Tennis' wordt de drempel om te starten lager. Uiteraard kun je je ook met vrienden of vriendinnen aanmelden en de voorkeur aangeven dat je graag met elkaar wilt lessen.

Mistig begin van 2020 in Sint Jacobiparochie

Mistig begin van 2020 in Sint Jacobiparochie

De jaarwisseling in Sint Jacobiparochie is voor zover bij de webredactie bekend rustig verlopen. De dichte mist en het vuurwerk zorgde ervoor dat je geen hand voor de ogen kon zien. Ook het MFC was met de jaarwisseling geopend. Zowel op oudejaarsmiddag tijdens het Piekuur als nieuwjaarsmorgen vanaf 0:30 wisten veel mensen het het Beerdhuus te vinden.

Kerk St.-Jacobiparochie straalt weer

Kerk St.-Jacobiparochie straalt weer

De afgelopen maanden stond De Groate Kerk van St.-Jacobiparochie in de steigers. En dat valt op, bij dit bijzondere kerkgebouw zo middenin het dorp. De kerk is aan de buitenkant helemaal geschilderd door Middelsee Schilders. Daarmee heeft het gebouw z’n karakteristieke gele kleur weer helemaal terug.

Getijdenkunstwerk ‘De Streken’ mogelijk naar Westhoek

Getijdenkunstwerk ‘De Streken’ mogelijk naar Westhoek

Voor het houten getijdenkunstwerk ‘De Streken’ van Marc van Vliet heeft Sense of Place een prachtige locatie op het oog: nabij Westhoek, over een oude strekdam. De haalbaarheid van de plannen wordt nog onderzocht. Streekbelang Oost- en Westhoek is enthousiast over het idee.

Zwarte Haan in het geweer tegen opkomst nachttoerisme

Zwarte Haan in het geweer tegen opkomst nachttoerisme

Bewoners van het eind van de Nieuwebildtdijk vrezen dat het er met rust en duisternis gedaan is als nachttoerisme er een speciaal onthaal krijgt. Tien van de elf huishoudens op Zwarte Haan moeten niks weten van een gepland sterrenkijkschuurtje met 17 parkeerplaatsen en vijf trekkershutten in het bosje dat vroeger een zanddepot afschermde. Ze noemen het plan ,,absurd’’ en ,,van de realiteit losgezongen’’. De beoogde nachtrecreatie zou vlak achter hun huizen komen.

Schooljeugd zaait vlinderidylle Minnertsga in

Schooljeugd zaait vlinderidylle Minnertsga in

MINNERTSGA - Leerlingen van basisscholen De Twiner, de Lytse Terp en de Wize Beam gaan donderdag 17 oktober de vlinderidylle bij Minnertsga inzaaien en de insectenhotels vullen. Bert van Geel vertelt voorafgaand op informatieavonden in Minnertsga en Sint Jacobiparochie over de vlinderidylle en biodiversiteit .

Meer biodiversiteit in Waadhoeke

Meer biodiversiteit in Waadhoeke

Men is zich in de afgelopen jaren meer en meer bewust geworden van de achteruitgang van insecten. De daling in aantallen insecten is zorgelijk, niet alleen omdat zij een grote natuurwaarde hebben, maar ook een essentiële schakel vormen in de landbouw met betrekking tot bijvoorbeeld de afbraak van organische stoffen in de bodem of de bestuiving van gewassen. Het is daarom van groot belang dat we samen alles doen om het verdere uitsterven van insecten te voorkomen. Dit komt niet alleen ten goede aan andere organismen, maar ook aan de mens. We kunnen al helpen door de aanleg van zogenaamde vlinderidylles. Een idylle is een, in dit geval voor insecten, aangename omgeving. Gebieden met veel landschapsvariatie zijn dan vooral belangrijk. Het gaat dan niet alleen om variatie in plantensoorten, maar ook om bijvoorbeeld hoogteverschillen in de bodem en/of lagere en hogere stukken vegetatie.

Week van de opvoeding

Week van de opvoeding

Doe mee met Week van de Opvoeding - Van 7 tot en met 13 oktober is de landelijke Week van de Opvoeding. Als gemeente vinden we het belangrijk dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. De gemeente Waadhoeke organiseert daarom een aantal activiteiten voor ouders/verzorgers en kinderen. Zo is er onder andere een avond over social media, een opvoedmarkt en een Apenkooi XL. Alles staat in het teken van het thema ‘hand in hand’.