Rabobank Coöperatiefonds keert 43.750 euro uit in regio Leeuwarden-Noordwest Friesland

Gepubliceerd op: 28-06-2021

Een groen verbindingsplein realiseren in Wytgaard. Het MFC verduurzamen in Hallum. Een street art project in Harlingen. Zomaar enkele voorbeelden van de aanvragen die Rabobank in de regio Leeuwarden-Noordwest Friesland ontving voor het Rabobank Coöperatiefonds. Voor de eerste ronde van 2021 beoordeelde de commissie Coöperatiefonds 13 aanvragen positief en keert 43.750 euro uit.

Regio Harlingen
Stichting Vrijdag Alles Mag: street art project HELDEN 2021-2022. Buurt- en wijkbewoners hebben inspraak welke held geportretteerd wordt. Samenwerken, duurzaamheid en sociale cohesie versterken staan centraal, 5.000 euro. Stichting Ouderraad OBS 't Hunnighouwersgat (Midsland): pannakooi realiseren, 2.500 euro. IJsclub Kimswerd: goede verlichting op ijsbaan en parkeerterrein MFC PierStee realiseren, 1.000 euro.

 

Regio Leeuwarden
Sint Vitus Parochie: onderhoud van in- en exterieur Titus Brandsma Huis, 5.000 euro. Weekendschool Baljee: ontmoetingen realiseren met interessante mensen uit de samenleving en het bedrijfsleven waarbij verbreding van de omgeving en talentontwikkeling centraal staan, 2.500 euro. Jeugdclub Wytgaard: realisatie van een groen plein dat als verbinding van meerdere partijen in het dorp fungeert, 3.000 euro. Elan Onderwijsgroep - OBS De Jint (Stiens): schoolplein transformeren van grijs naar groen met als resultaat een multiplein dat uitdaging biedt aan de leerlingen, 5.000 euro. Dorpsbelang Lekkum-Miedum-Snakkerburen: project Groen voor Allen, Allen voor Groen. Het vergroenen van de straat met o.a. eetbaar groen, zitplekken creëren, een bijen- en vlinderlint langs de bermen realiseren en een zaden- en plantenbibliotheek opzetten, 3.500 euro. Stichting Trefpunt Hallum: verduurzamen dorpshuis door aanschaf zonnepanelen, 3.000 euro.

 

Regio Waadhoeke
Franeker Tennisclub: renovatie en herinrichting tennispark, 4.500 euro. Kaatsvereniging Klaas Mug V.V.V. (Ried): een nieuw sport- en recreatiegebouw met faciliteiten voor kaatsvereniging en recreanten, 5.000 euro. Stichting d'Ald Skoalle (Dronryp): vervangen van het dak, buitenschilderwerk en aanbrengen van zonnepanelen, 2.000 euro. Stichting MFC St. Jabik: realiseren en inrichten van een foyer – gezellige huiskamer - om na afloop van activiteiten in het dorpshuis gebruik van te maken of zo binnen te lopen voor een praatje en kop koffie, 1.750 euro.

 

Regio mooier maken
Jaarlijks wordt het fonds gevuld met een deel van de winst met het doel een bijdrage te leveren aan maatschappelijke en culturele initiatieven die de regio mooier maken. Directievoorzitter Jelmer Algra: ‘Wij zijn er trots op via dit fonds een bijdrage te leveren aan de vele initiatieven die onze regio verrijken. Het is goed te zien dat alles weer wat op gang komt. Wij wensen de projecten die een bijdrage ontvangen dan ook veel succes bij de realisatie’.

 

Voor de volgende ronde kunnen tot 1 oktober projecten worden ingestuurd.