Schooljeugd zaait vlinderidylle Minnertsga in

Gepubliceerd op: 12-10-2019

MINNERTSGA - Leerlingen van basisscholen De Twiner, de Lytse Terp en de Wize Beam gaan donderdag 17 oktober de vlinderidylle bij Minnertsga inzaaien en de insectenhotels vullen. Bert van Geel vertelt voorafgaand op informatieavonden in Minnertsga en Sint Jacobiparochie over de vlinderidylle en biodiversiteit .

De achteruitgang van de aantallen en diversiteit van insecten is niet alleen zorgelijk vanwege hun grote natuurwaarde, maar ook omdat ze een essentiële schakel vormen in de landbouw. Ze zorgen onder meer voor de afbraak van organische stoffen en de bestuiving van gewassen.

Met de aanleg van zogenoemde vlinderidylles wordt getracht de achteruitgang een halt toe te roepen. Een idylle is een in dit geval voor insecten, aangename omgeving. Gebieden met veel landschapsvariatie zijn dan vooral belangrijk. Het gaat niet alleen om variatie in plantensoorten, maar ook om bijvoorbeeld hoogteverschillen in de bodem en lagere en hogere stukken vegetatie.

Zo’n project wordt op een deel van de Griene Dyk bij Minnertsga gerealiseerd met behulp van subsidie van de gemeente Waadhoeke. Om ook de jeugd hierbij te betrekken worden er lessen gegeven op de basisscholen in Minnertsga en St. Jacobiparochie. Daarom worden ze ook betrokken bij het inzaaien en het maken van insectenhotels.

De leerlingen gaan 17 oktober tussen 9.00 en 12.00 uur de vlinderidylle inzaaien en de insectenhotels vullen. Belangstellenden zijn welkom. Wethouder Jan Dijkstra is deze morgen van de partij.

Informatieavonden

Voor geïnteresseerden zijn er informatieavonden. Bert van Geel vertelt daar behalve over de vlinderidylle, maar ook over het belang van biodiversiteit in het algemeen. De bijeenkomsten zijn maandag 14 oktober in ‘t Beerdhuus in St Jacobiparochie en dinsdag 15 oktober in De Doarpsfinne in Minnertsga. Beide avonden beginnen om 20.00 uur.

 

Bron Franeker Courant