Nieuwe radar in Wier maakt 's nachts te veel geluid

Gepubliceerd op: 22-01-2021

De nieuwe Smart-L-radar van Defensie in Wier maakt ’s nachts te veel geluid. De radar staat daarom tussen elf uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends uit. Dit deelde Defensie woensdagavond mee op een online voorlichtingsbijeenkomst, die belegd was omdat er de laatste tijd uit de omgeving veel vragen en klachten over de nieuwe radar komen. Die klachten gaan over het geluid – ,,wij kunnen niet meer met de ramen open slapen’’ – en storingen in elektronische apparatuur. Lampen in woningen flikkeren, de televisie stoort en omwonenden ervaren wifi-storingen.

De nieuwe radar, ontwikkeld door het bedrijf Thales uit Hengelo, werd een jaar geleden in Wier geplaatst naast de zo vertrouwde oude radar in de groene bol. Deze stond er sinds 1976. De bol en de oude radar zijn daarna verwijderd. De leverancier heeft de nieuwe radar overgedragen aan Defensie, die de nieuwe apparatuur nu aan het testen is. De radar is dus nog niet operationeel en zal dat ook niet worden zolang de te hoge geluidsbelasting niet opgelost is. Daarover wordt nu overleg gepleegd met Thales.

Luchtruim in de gaten houden

Defensie had van tevoren niet verwacht dat de nieuwe radar de omgeving meer zou belasten dan de oude. Daarom zijn er ook geen uitgebreide voorlichtingsbijeenkomsten geweest. De oude radar maakte ook lawaai, maar daar zat de koepel nog omheen. Omdat voor de bescherming van ons land de radar 7 dagen per week en 24 uur per dag moet draaien, wordt gezocht naar maatregelen om binnen de geluidsnorm te blijven. Daar zit de radar nu ’s nachts 5 decibel boven.

Lees verder op de website van de Leeuwarder Courant