Toch een koepel op radar in Wier

Gepubliceerd op: 09-10-2021

Defensie heeft besloten een koepel te gaan plaatsen op de radar van Wier. Met de koepel verwacht Defensie het geluid (en de overlast daarvan) te beperken. Gisteravond maakte de kerngroep het nieuws bekend tijdens een bewonersavond in Wier; vanmorgen werden de Tweede Kamer en de gemeenteraad van Waadhoeke hierover ingelicht.

Radar voldoet niet aan geluidsnormen
De nieuwe radar voldoet nog steeds niet aan de geluidsnormen voor de avond en de nacht en veroorzaakt geluidshinder in de omgeving. De kerngroep heeft meerdere malen, namens de omwonenden, hun zorgen geuit hierover. Defensie heeft afgelopen zomer samen met Thales, de leverancier van de radar, onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het plaatsen van een koepel over de SMART-L radar. In het gesprek dat kerngroepleden en wethouder Boukje Tol woensdag 29 september in Den Haag hadden met secretaris generaal van Defensie Gea van Craaikamp, werd gemeld dat uit het onderzoek blijkt dat het plaatsen van een koepel over de radar mogelijk is. De koepel zal naar verwachting het geluidsniveau merkbaar terug kunnen brengen.

Plaatsen koepel duurt twee jaar
Het plaatsen van een koepel is voor Defensie een ingrijpende maatregel. Om te voorkomen dat de koepel de prestaties van de radar negatief beïnvloedt, moet de radar worden aangepast. Het plaatsen van de koepel en het aanpassen van de radar betekent dat de radar tijdelijk niet kan functioneren. Vanwege het overschrijden van de geluidsnorm en de geluidbeleving in de omgeving, concludeert Defensie echter dat het noodzakelijk is om ingrijpende maatregelen te treffen en dus de koepel over de radar te plaatsen. Het realiseren van een koepel over de radar zal helaas niet van de een op de andere dag mogelijk zijn. De verwachting is dat dit ongeveer twee jaar zal duren in verband met de bouw van de constructie en benodigde vergunningen.

Koepel mogelijk niet voldoende tegen geluid
Mogelijk zal de radar ook met koepel nog niet helemaal voldoen aan de geluidsnormen voor de nachtelijke uren. Daarom blijft Defensie ook werken aan andere maatregelen om het geluidsniveau terug te brengen. Afgesproken is dat deze maatregelen in overleg met de gemeente en de kerngroep samen worden voorbereid en uitgevoerd. De gemeente en omwonenden kunnen zo meedenken over de verdere ontwikkeling van geluidsmaatregelen en de keuzes die Defensie daarin maakt. Op korte termijn gaat Defensie in gesprek met de Kerngroep Wier om te bespreken hoe hier gezamenlijk invulling aan te geven.