‘Ik ferkoop fis der’t pake dat 60 jaar leden deed, hoe mooi is dat?’

Gepubliceerd op: 11-12-2020

Wie op het Bildt Kaper zegt, zegt vis. Dat behoeft geen verdere introductie. Is het daarom geen verrassing dat Loekie de nieuwste Kaper is die in de vishandel gaat? Toch wel, want Loekie is pas 21 jaar en 2020 is niet het gemakkelijkste jaar om een nieuw bedrijf op te zetten. Ze treedt in de voetsporen van haar voorouders en gaat er vol voor.

Het is een vertrouwd gezicht: een viskraam met de naam Kaper erop. De nieuwste Kaper die het probeert is de pas 21-jarige Loekie (“ankem week wor ik 22!”). De wil om een eigen zaak te beginnen was er altijd al. “Ik hew an NHL-Stenden ‘ondernemerschap en retailmanagement’ deen. Ik wou altyd al heel graag foor mysels beginne, maar ik wist niet wat. Fan myn femily út intresseerde fis mij altijd al, en doe hew ik der ’s over nadocht. Doe’t Ynse Westra eerder dut jaar stopte, docht ik: dan kin ik meskien wel instappe.”

Lees verder op de site van de Bildtse Post