Brief van defensie

Gepubliceerd op: 24-02-2021

Dezer dagen hebben de meeste bewoners van ons dorp een brief gekregen betreffende de radarpost in Wier.

Aan de bewoners van dit adres


Hervatting testwerkzaamheden radar Defensie


Geachte mevrouw, heer, Zoals u wellicht weet Is Defensie bezig met het testen van de nieuwe SMART radar in Wier ter vervanging van de oude Medium Power Radar (MPR) die inmiddels is verwijderd. Op 20 januari 2021 was er een online Informatiebijeenkomst over de vervanging van de militaire radar in Wier. Mensen die daar bij aanwezig waren vertelden dat ze graag beter op de hoogte gehouden willen worden over wat er gebeurt. Daarom stuurt Defensie u deze bewonersbrief.


Nieuwe testen van 24 februari tot en met 26 maart

Defensie gaat de radar, samen met fabrikant Thales, vanaf woensdag 24 februari opnieuw testen. De testen duren tot en met vrijdag 26 maart.Er zijn aanpassingen gedaan om de verstoringen op elektrische apparaten te verminderen. We gaan testen wat deze aanpassingen betekenen voor het goed werken van de radar en de mogelijke Invloed op elektrische apparaten in de buurt. Daarnaast is Defensie samen met fabrikant Thales bezig in kaart te brengen welke maatregelen nodig zijn om de ervaren geluidshinder voor u als omwonende te minimaliseren. Zodra er nieuws Is, informeren wij u hierover. Zolang de radar niet aan de geluidsnorm (voor 'S nachts) voldoet, staat de radar stil tussen 19.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends en overdag op de dagen dat er niet wordt getest om geluidshinder te voorkomen. De testen zijn alleen op werkdagen, dus van maandag tot en met vrijdag. De radar draalt dan van 07'00 uur tot 19:00 uur, In deze periode zijn er twee tijdblokken waarin de radar signalen uitzendt: • Tussen 09,00 uur en 11:00 uur • Tussen 13:00 uur en 15:00 uur.

Uw reactie is welkom Door te testen hoopt Defensie duidelijk te krijgen hoe de radar goed kan werken, zonder dat elektrische apparaten in de buurt er last van hebben of de geluidsnormen worden overschreden. Hiervoor is de testperiode bedoeld. U bent van harte uitgenodigd om uw ervaring te delen. Of ze nu positief zijn of negatief, Defensie hoort het graag, zodat we dan samen met u kunnen zoeken naar een oplossing bij ervaren problemen.
Dit kan vla het Online contactformulier via deze link.


Wat gebeurt er met de testresultaten 

Defensie zal alle informatie die uit de testen komt doornemen. Niet alleen de data van het radarsysteem zelf, maar ook de binnengekomen meldingen omwonenden. Op basis daarvan kunnen we bepalen of de ondervonden problemen zijn opgelost, of dat er misschien nog aanpassingen nodig zijn.

Meer informatie vragen

Op de website http://defensie.nl/radarstations vindt u meer informatie over militaire radarstations. Hier kunt u ook terecht met uw vragen.