Groen licht voor plannen Sint Jabik en Dronryp

Gepubliceerd op: 26-10-2020

DRONRYP/SINT JACOBIPAROCHIE Er mag gebouwd worden in Dronryp en Sint Jacobiparochie mag los met de herinrichting van het dorp. De gemeenteraad stemde donderdag in met de herinrichtingsplannen in Sint Jacobiparochie en met de ontwikkeling van locatie Puoldyk in Dronryp.

Het oude sportveld in Sint Jacobiparochie wordt veranderd in een park. Veertien kleine woningen aan de rand van het veld in de Geert Veenhuizenstraat worden gesloopt. Die huisjes werden voornamelijk bewoond door arbeidsmigranten. Zij zullen ondergebracht worden in café De Aardappelbeurs, daar is ruimte voor 22 personen. Op het terrein zullen chalets worden geplaatst om alle arbeidsmigranten te kunnen huisvesten. Ook zijn er mogelijkheden voor de bouw van enkele nieuwe koopwoningen.

Dronryp is één van de groeikernen van Waadhoeke, naast Franeker en Sint Annaparochie. Er is in het dorp veel vraag naar woonruimte. De beoogde ontwikkellocatie Puoldyk biedt ruimte voor in totaal 31 woningen, er is ruimte voor twee-onder-één-kapwoningen en voor vrijstaande woningen. De vrijstaande woningen worden zowel als vrije kavels als projectmatige bouw aangeboden.

Met de (her)ontwikkeling in Sint Jacobiparochie en Dronryp wordt invulling gegeven aan het gemeentelijk beleid en aan de wensen van de inwoners en andere betrokken partijen, waarmee de leefbaarheid in beide dorpen wordt verhoogd.

Marcel van der Vaart van Plaatselijk Belang Sint Jacobiparochie en Peter Tanghe van Dorpsbelang Dronryp deden als insprekers een oproep om voor de plannen te stemmen. Zij stelden dat er prachtige plannen liggen, een win-win situatie voor de beide dorpen. Zij zagen hun inzet beloond.

Bron Franeker Courant