Omgevingsvisie voor Waadhoeke: hulp gevraagd!

Gepubliceerd op: 12-04-2022

De gemeente Waadhoeke gaat een Omgevingsvisie maken. Dat doen we samen met onze inwoners en ondernemers. De Omgevingsvisie beschrijft de visie die we hebben op de toekomst. Vooral voor de leefomgeving van onze gemeente. De visie schrijven we op hoofdlijnen en gaat over de hele gemeente. Bijvoorbeeld over ontwikkelingen en opgaven die in meerdere dorpen of wijken spelen of een aanzienlijk deel van het buitengebied betreffen.

Hoe de visie eruit ziet? Dat bepaalt de gemeente samen met u. Via deze enquête kunt u
meedenken. Klik daarvoor op deze link 

Burgemeester Marga Waanders: “de Omgevingsvisie is een toekomstvisie voor Waadhoeke. We
willen laten zien waar we kansen zien voor ontwikkelingen, of waar noodzaak voor verandering is.
Deze toekomstvisie gaat over: hoe ziet onze gemeente er in 2030 uit? Wat maakt ons gebied
bijzonder en wat willen we behouden? Wat kan er beter? En, hoe gaan we om met nieuwe
ontwikkelingen zoals woningbouw, ruimte voor bedrijven of het opwekken van duurzame
energie? Dit zijn vragen die wij niet alleen kunnen beantwoorden. Daarom gaan wij deze vragen
samen met onze inwoners en ondernemers beantwoorden.”
Wat hebben we al gedaan?
We beginnen niet bij nul. In de voorbereiding hebben we het bestaande beleid op een rij gezet. En
we hebben u nodig voor het vervolg!

Enquête: invullen kan t/m 8 mei via www.omgevingsvisiewaadhoeke.nl
Van u vragen we welke onderwerpen zéker een plekje moeten krijgen in de Omgevingsvisie.
Daarom hebben we een enquête gemaakt die alle inwoners van Waadhoeke in kunnen vullen.
Alle input helpt de gemeente om een Omgevingsvisie te maken. Klik hier om naar de enquête te
gaan.

Hoe gaan we verder?
Dit is nog maar het begin. Er volgen meer momenten waarop inwoners en ondernemers kunnen
meedenken. In het najaar van 2022 organiseert de gemeente themasessies over de opgaven en
kansen in onze gemeente. De totale visie zal naar verwachting in de eerste helft van 2023 klaar
zijn, en worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Kijk voor meer informatie op www.waadhoeke.nl/omgevingswet.

Helpt u ons op weg met de visie voor Waadhoeke en vult u de enquête in?