Herinrichting Oude Sportcomplex en Veenhuizenstraat

Gepubliceerd op: 15-10-2020

Donderdag 8 oktober heeft de presentatie van de herinrichting van het oude sportcomplex en Veenhuizenstraat plaatsgevonden. Door de beperkingen in verband met corona konden er maximaal dertig personen in de zaal in het MFC ’t Beerdhuus. Er was daarnaast de mogelijkheid om de presentatie via een livestream te volgen.

Naast de aanwezigen in de gevulde zaal waren er circa 100 volgers via de livestream.
De plannen kunt u in de bijgevoegde presentatie en via de link van de opgenomen livestream bekijken.

In het kort:

* Centrum dorp:

- het oude sportcomplex wordt een park 

- er wordt een werkgroep t.b.v. invulling park opgericht

- sloop van de zeven twee onder een kap woningen aan de Veenhuizenstraat

- nieuwbouw van vier of zes woningen door Woningstichting Wonen Noordwest Friesland

- vier beschikbare nieuwbouwkavels

De arbeidsmigranten, die momenteel aan de Veenhuizenstraat wonen, krijgen nieuwe huisvesting in en achter  
* Café de Aardappelbeurs:

- nieuwe eigenaar is VZM Uitzendgroep

- er worden zeven nieuwe chalets, met maximaal vier personen per chalet, geplaatst,
  dit naast de kamergewijze verhuur (maximaal 22 personen) in het gebouw

- gemiddelde bezettingsgraad van personen is 70%

- de kroeg blijft bestaan en de huidige eigenaar wordt beheerder

 

Het plan, wat na veel overleg tussen en in gezamenlijkheid met Gemeente, VZM en Plaatselijk Belang
tot stand is gekomen, moet op 22 oktober door de Gemeenteraad worden goedgekeurd.

 

De reacties vanuit de zaal waren positief. Een aantal zaken die aan de orde zijn gekomen:

- de mogelijkheid tot het aankopen van een stukje grond van de Gemeente,
  aan de kant van de Kadal en het Oosteinde,
- een achteruitgang aan de tuinen van de huizen aan de Kadal-kant

- het ondervangen van geen of slechte afvoer van overmatig water, middels eventueel een sloot of put

- inspraak in soort huizen, voor ouderen of jeugd, die de woningstichting wil gaan bouwen
  en de betaalbaarheid hiervan voor de toekomstige huurder

- goed onderhoud en maaibeleid in en rondom het park voor in de toekomst

- door het verwijderen van huidige infrastructuur/straten zullen de betreffende straatnamen van
  omgekomen oud verzet-strijders verdwijnen, hier dient een passende oplossing voor te komen.


Plaatselijk Belang Sint Jabik zal bovenstaande zo goed mogelijk in de verdere planvorming mee gaan nemen.

PDF Presentatie

YouTube presentatie