Motorenmuseum Meijer is een levend museum

Gepubliceerd op: 04-02-2023

Motorenmuseum Meijer staat sinds 1959 op het terrein van de Meijer Group in St.-Jacobiparochie. In het gebouw staan 50 motoren die tussen 1899 en 2007 zijn gemaakt. De zware motoren komen uit schepen, huizen en landbouwmachines. Elke motor heeft zijn eigen verhaal.

Sjoerd Meijer en Dirk van Tuinen zijn bezig met het maken van de uitlaat van een van de motoren van het museum, de Thomassen. Hier zijn ze wel drie dagen mee bezig. Alle reparaties doen ze zelf, samen met vrijwilligers Wieb Steensma, Piet Grijpma, Hans Smit en Johannes Jensma. Het museum staat op het terrein van het familiebedrijf Meijer Group. Oprichter van het museum is Sjoerd Meijer. ,,Technyk hew ik altyd al mooi fonnen. Doe’t ik ‘n jaar of ses waar ston ik al achter de draaibank om dingen te ontwerpen. Ik hew ok heel lang op bromfytsen reesd. Die motoren waren puur technyk en die mosten wij fansels opfoere”. De bedoeling was dat Meijer naar de scheepsmachinistenschool zou gaan, maar hij bedacht zich omdat hij een uniform aan moest. Zijn vader verkocht ook trekkers en het leek hem toen wel een goed idee om de opleiding voor trekkermonteur te volgen, maar de klas werd steeds kleiner en in het derde jaar is hij in het bedrijf van zijn vader aan het werk gegaan. ,,Ik fon ‘t ‘n mooi fak, maar ik kwam d’r ok achter dat ‘t werk waar,” lacht Meijer. ,,’n Jaar later bin ik dos na de masinisteskoal in Harlingen gaan. Ik ging d’r op de brommer hine. Maar ik deen ‘n brommer-overall an over ‘t hate pakky. Hier thús hewwe se ‘t nooit sien.”
Het museum is in 1959 opgezet. Het begon in de schuur op hetzelfde terrein waar het museum nu staat. De eerst motor van Meijer kwam uit een schip. ,,D’r waar in Luwt ‘n man die’t ‘n nije motor in syn skip boud hewwe wou. In ‘t skip ston ‘n Junkersmotor. Met ‘n kammeraat is de motor in ‘n dâg d’rút haald en ‘n nije d’rin set. As beloaning foor ‘t werk kregen wij de ouwe motor met.” Dat was de eerste van de verzameling. Meijer heeft de motor nog steeds. ,,Ik bin ‘n fersameler, ik ferkoop nooit wat.”

Lees verder in de Nije Bildtse Post