De extra auto’s die Star Barn trekt hoeft geen belemmering te zijn voor het plan om bij Zwarte Haan trekkershutten, een sterrenkijkplek en een nachttuin te maken

Gepubliceerd op: 10-12-2021

De extra auto’s die Star Barn trekt hoeft geen belemmering te zijn voor het plan om bij Zwarte Haan trekkershutten, een sterrenkijkplek en een nachttuin te maken. Dat concludeert het college van Waadhoeke nadat de verkeerssituatie is onderzocht. Het was de gemeenteraad die dit voorjaar op de rem trapte. Een lokale ondernemer wil in Zwarte Haan aan de Nieuwebildtdijk vijf trekkershutten exploiteren, en heeft plannen voor een nachtbelevingstuin, een sterrenobservatorium en een expositieruimte.

Meerdere politieke partijen verwachten dat de recreatieplannen voor meer verkeer in het dijkbuurtschap zorgt. De ongerustheid daarover bij de bewoners van Zwarte Haan versterken die zorg. Zij zijn bang dat hun nachtrust ernstig zal worden verstoord door het aanrijden en parkeren van auto’s en het dichtslaan van deuren.

De raad wilde daarom voor ze de gevraagde ‘verklaring van geen bedenkingen’ wil afgeven, eerst een analyse van de verkeerssituatie hebben.

Gevoelig maar geen breekpunt

Waadhoeke heeft die uitgevoerd en op basis van de uitkomsten denkt het college nu dat de verkeerssituatie geen breekpunt voor de plannen hoeft te vormen. ‘Het is duidelijk dat de situatie gevoelig ligt’, schrijven burgmeester en wethouders in het raadsvoorstel dat op de agenda staat voor 23 december. Maar, ‘de toeristisch recreatieve functie ter plaatse zorgt nu eenmaal voor reuring’.

Het onderzoek wijst uit dat er op dit moment geen ernstige verkeersprobleem is bij Zwarte Haan en dat de komst van de Star Barn (sterrenschuur) als extra recreatieve ontwikkeling hierin geen noemenswaardige verandering brengt, zo staat in de adviesnota.

Parkeerlus

De verkeersanalyse maakt wel duidelijk dat er op piekmomenten onvoldoende parkeerplaats is waardoor het soms onveilig is bij de opgang van de zeedijk. Het college denkt dat die verkeerssituatie kan worden verbeterd zodat er minder overlast is. Hij wil daarvoor 90.000 euro uittrekken. Van dat geld wordt dan een keerlus bij de dijk aangelegd en een blauwe parkeerzone en worden bestuurders met extra borden verwezen naar een parkeerterrein.

 

Bron Franeker Courant