Uitnodiging in hun brievenbus of Inbox voor een online bijeenkomst over een ‘proef’ in kwelder Westhoek

Gepubliceerd op: 20-01-2021

Bericht aan de omwonenden van kwelder Westhoek. Via dit bericht brengen Vogelbescherming en It Fryske Gea u als omwonende van kwelder Westhoek op de hoogte van een proef ‘dynamisch zoneren’ in Westhoek. En we geven u de mogelijkheid mee te denken over deze proef in een online bijeenkomst op woensdag 27 of donderdag 28 januari 2021. Uw kennis van het gebied, ervaring en mening zijn voor ons zeer waardevol.

Onmisbare hoogwatervluchtplaats

De kwelder bij Westhoek is een onmisbare hoogwatervluchtplaats voor Wadvogels aan de Friese Waddenkust. Zodra het Wad bij hoogwater onder water loopt, verplaatsen tienduizenden vogels zich naar de hoger gelegen kwelder om te rusten. Veel kwelders langs de Waddenkust zijn niet toegankelijk voor het publiek, maar kwelder Westhoek is dat wel. Dit maakt Westhoek een geliefde plek voor velen van u om te wandelen, met of zonder hond, of om te genieten van het weidse waddenlandschap.

 

Bezoekers en vogels

Onbedoeld veroorzaken de bezoekers soms verstoring voor rustende vogels. Daarom is Vogelbescherming samen met It Fryske Gea op zoek naar een manier om vogels de broodnodige rust te geven eìn mensen op een verantwoorde manier te laten genieten van deze unieke plek. Door de dynamiek van het Wad is het belangrijk om op verschillende momenten, gedurende het jaar of gedurende de dag, in te spelen op de behoeftes van bezoekers en vogels. We hebben dit ‘dynamisch zoneren’ genoemd. Hoe we het dynamisch zoneren in Westhoek gaan vormgeven is nog onbekend. We bespreken de mogelijkheden graag met u tijdens de bewonersbijeenkomsten om daarna een weloverwogen keuze te maken.

 

Gehele Waddengebied

De dynamiek van het Wad reikt uiteraard veel verder dan Westhoek. Daarom is de gedachte achter deze proef om kennis op te doen over dynamisch zoneren, kennis die ook op andere plekken in het Waddengebied inzetbaar is. En wellicht landelijk of internationaal. Westhoek kan zo als voorbeeld dienen voor het vinden van een verantwoorde balans tussen mensen en vogels op vergelijkbare plaatsen.

 

Denk mee!
Voor deze proef nodigen we u graag uit om mee te denken. Graag hadden we u persoonlijk ontmoet. Helaas is dat momenteel niet mogelijk door de Covid-maatregelen en organiseren we daarom twee online bijeenkomsten van maximaal 20 deelnemers. Naast de leden van Vogelbescherming en It Fryske Gea nodigen we via lokale media ook overige omwonenden uit. U kunt kiezen voor een van de bijeenkomsten op:

 

Woensdag 27 januari 19.30 - 21.00 uur

óf

Donderdag 28 januari 19.30 - 21.00 uur

 

Aanmelden

  1. Aanmelden voor één van de data kan tot en met zondag 24 januari via info@itfryskegea.nl. Graag ontvangen wij:
    1. Uw naam (voornaam of voorletters + achternaam)
    2. Eventueel de voorkeur die u heeft voor een datum
  2. Enkele dagen later en uiterlijk maandag 25 januari ontvangt u een bevestiging met uitleg hoe de online bijeenkomst in Teams werkt. In die bevestiging staan twee links. Eén naar een oefensessie en één naar de bijeenkomst waarvoor u bent aangemeld.
  3. Voor wie geen ervaring heeft met online bijeenkomsten is er op 26 januari tussen 19.00 en 20.00 uur de mogelijkheid om te oefenen.

Het kan zijn dat u naar aanleiding van deze uitnodiging vragen hebt of niet aanwezig kunt zijn, maar wilt u wel graag uw mening delen. Dan is projectleider Arnold van Kreveld van de Vogelbescherming graag bereikbaar via info@vogelbescherming.nl. Mocht u uw bericht liever telefonisch willen toelichten, mail dan uw telefoonnummer en geef aan op welke dagen/ momenten u bereikbaar bent.

meer informatie via deze link