Enquete gevaren Gernierswei

Gepubliceerd op: 16-11-2020

Vraag van de Fietsersbond Waadhoeke aan de inwoners van Sint Jacobiparochie: In de eerste plaats zouden wij willen vragen om de enquete in te vullen voor de gevaren op de Gernierswei waar zowel gemotoriseerde voertuigen als fietsers uit Sint Jabik veelvuldig gebruik van maken als doorgaande route. De gemeente Waadhoeke stelt een onderzoek in middels een enquete Waadhoeke-breed om te bekijken waar de knelpunten liggen.

De vraag is: Zouden de bestuursleden van dorpsbelang Sint Jabik en bewoners de enquete willen invullen en de gevaren op de Gernierswei als fietser of als automobilist/vrachtwagenchauffeur omdat de combinatie fietser/gemotoriseerd verkeer veel te druk is. De Gernierswei is de drukste plattelandsweg zonder vrijliggend fietspad met 2500-6000 gemotoriseerde voertuigen per werkdag. Een vrijliggend fietspad wordt met 2000 verkeersbewegingen al geadviseerd. Ook jonge fietsers uit Sint Jabik rijden per fiets naar Empatec zonder een vrijliggend fietspad, terwijl per uur 350 voertuigen voorbij rijden.

De link van de enquete voor dorpsbewoners en dorpsbelangen:

https://www.waadhoeke.nl/nieuws/nieuwsberichten/nieuwsbericht/news/verkeer-in-waadhoeke-geef-uw-mening.html

Hieke Joostema-Greidanus
Fietsersbond Waadhoeke
Berltsum
0518-462542