Druk bezochte jaarvergadering Plaatselijk Belang St.-Jabik.

Gepubliceerd op: 04-06-2024

Op vrijdagavond 24 mei was er weer de jaarlijkse vergadering van Plaatselijk Belang St.-Jabik in een afgeladen zaal in MFC ’t Beerdhuus.

Bijna alle politieke partijen gaven acte de présence. Ook waren er vertegenwoordigers van de gemeente Waadhoeke en de woningstichting Wonen Noordwest Friesland. Plaatselijk Belang had een volle agenda voor deze avond, de voorzitter hield de ‘gang’ er goed in en dit zorgde voor een vlotte afwikkeling van alle punten.

Na alle gebruikelijke punten was het tijd voor de update van de watertoren. Helaas kon de familie Kolkman niet zelf het verhaal uit de doeken doen, maar zij hadden de benodigde informatie doorgespeeld aan het bestuur. De oplevering van de bovenste ring, het oude waterbassin, staat gepland voor eind juni. Dit houdt in dat de eerste twee verblijven vanaf dat moment gehuurd kunnen worden, dit kan voor een nacht maar voor een langere periode is natuurlijk ook mogelijk. Het vervolg is de onderste ring, die op een meter of vier hoogte zal worden geplaatst. Hier worden nog eens drie verblijven gemaakt. Deze ring wordt op dit moment prefab in de fabriek geproduceerd en zal na de bouwvak geplaatst worden. Ook is er door de familie Kolkman een gebouw geplaatst waar een rustpunt voor fietsers is gemaakt. Hier kan men koffie, thee of fris nuttigen. Tevens is er een oplaadpunt voor de fiets aanwezig en uiteraard een toilet. Ook is er een douche geplaatst in het gebouw en is er voor de liefhebber de mogelijkheid om door de fraai aangelegde tuin en langs de aanwezige waterpartijen te wandelen.

De inspanning met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten verloopt goed. Alle partijen zitten op hetzelfde spoor en gaan het huidige convenant aanpassen met de aanvullingen die uit alle overleggen zijn voortgekomen. Het kamergewijs verhuur in de dorpen en stad moet nog juridisch worden uitgezocht door specialisten. Als dit gebeurd is, dan kan ook dit punt handen en voeten worden gegeven. Tot nader order worden er geen nieuwe vergunningen verstrekt voor kamergewijs verhuur.

Het nieuwe plantsoen op de plek van het oude sportcomplex is zo goed als klaar. De bedoeling is om dit officieel te openen. Hierbij wordt het aandenken aan de drie oorlogsslachtoffers ook onthuld.

Woningstichting Wonen Noordwest Friesland is in een ver gevorderd stadium met de drie 2-onder-1 kapwoningen. De nieuwe bewoners zullen binnen afzienbare tijd hun intrek kunnen nemen in deze mooie woningen.

De vier kavels t.b.v. nieuwbouw in de Veenhuizenstraat komen ook binnenkort op de markt. Op deze kavels kan, zoals het nu lijkt, vrij gebouwd worden door particulieren.

Voor het al heel lang braak liggende terrein in de Van Wijngaardenstraat is door aannemer Kuin BV een bouwvergunning voor 8 stuks woningen aangevraagd. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van Dorpsbelang in vervulling. De getoonde tekeningen geven een goed beeld van de woningen die hier gebouwd gaan worden.

Als laatste krijgt Hein Jaap Hilarides het woord over De Bouckhorst. Hij vertelt enthousiast over de gemaakte en reeds uitgevoerde plannen aan de Middelweg-west 230. Er is een mooi chalet beschikbaar voor overnachting. Op het erf is ruimte voor 3 tot 5 campers en in de schuur komt een recreatieruimte met info over het Bildt en de boerderij. Dan is de tuin en erfbeplanting ook nog aangepakt en is er begonnen met de aanleg van een kruidentuin. De Bouckhorst is de naam van een van de kavels waarin het oude Bildt was ingedeeld. De boerderij aan de Middelweg staat op deze kavel. Tot slot is het mogelijk een rondleiding te krijgen met info over de boerderij en het Bildt. Daarbij zijn verschillende historische attributen te zien, zoals landbouwgereedschap, vistuig, materiaal voor de dijkbouw, bodemvondsten, kaatsrelikwieën en kaarten. De familie Hilarides brengt het chalet deze maand in de verhuur.

Na anderhalf uur vergaderen is het mooi geweest en geeft de voorzitter aan dat de bar open is voor een gezellig nazit.

Bron Bildt.nu