Sterrenkijkplek in Zwarte Haan wankelt na uitstel gemeenteraad

Gepubliceerd op: 01-05-2021

De gemeenteraad van Waadhoeke stemt niet in met het plan voor trekkershutten, een sterrenkijkplek en een nachttuin voordat er een nieuw verkeersplan voor Zwarte Haan komt. ,,Het wordt er zo niet makkelijker op.’’

Tijdens de raadsvergadering donderdagavond bleek dat meerdere raadsfracties verwachten dat de recreatieplannen in de toekomst voor meer verkeer in het dijkdorpje kunnen zorgen. Omwonenden uiten daarover nu al hun zorgen.

Een lokale ondernemer heeft het plan om in Zwarte Haan vijf trekkershutten te exploiteren, en er zijn plannen voor een sterrenobservatorium en een expositieruimte. De omringende grond wordt een ‘nachtbelevingstuin’.

De voltallige gemeenteraad wil dat er eerst een analyse van de verkeerssituatie komt, voor ze de gevraagde ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeven voor het plan. Wethouder Caroline de Pee zegt dat het een moeilijk uitvoerbaar scenario is, dat er mogelijk toe gaat leiden dat de initiatiefnemer gaat afhaken.

Lees verder op de website van de Franeker Courant