• darkblurbg

 

In MFC 't Beerdhuus kunt u terecht voor sociaal-culturele activiteiten, ontmoeting, dorpsfeesten, jubilea, kerkelijke activiteiten, kinderdagopvang, biljart enz.

Klik voor meer informatie op de link naar Facebook;

Bestuur MFC 't Beerdhuus

Brand de Haan (Voorzitter) - 06-10762960
Cobie Swart (Secretaris)
Vacant (Penningmeester)
Herke Krol (Algemeen lid)
Douwe Wijbenga (Algemeen lid)
Willem Beimers (Algemeen lid)
Reino de Haan (Technische zaken)

Filmpje Opening MFC 't Beerdhuus in 2018