• darkblurbg

 

In MFC 't Beerdhuus kunt u o.a. terecht voor sociaal-culturele activiteiten, ontmoeting, dorpsfeesten, jubilea, kerkelijke activiteiten, kinderdagopvang, en biljart.

 

Voor het reserveren van vergaderingen en feestjes kan contact worden opgenomen via mfc.stjacob@gmail.com, of klik voor meer informatie op de link naar Facebook.

Bestuur MFC 't Beerdhuus

Brand de Haan (Voorzitter) - 06-10762960
Cobie Swart (Secretaris)
Vacant (Penningmeester)
Herke Krol (Algemeen lid)
Douwe Wijbenga (Algemeen lid)
Willem Beimers (Algemeen lid)
Reino de Haan (Technische zaken)

Filmpje Opening MFC 't Beerdhuus in 2018