De Protestantse Gemeente Sint Jacobiparochie is opgericht op 27 juni 1888. In 1904 is de nieuwe gereformeerde kerk in gebruik genomen. De hervormde/gereformeerde kerk zoals hij nu is en wordt gebruikt, is gerealiseerd tussen augustus 1971 en februari 1972. Elke zondag worden er nog kerkdiensten gehouden. Ook is het mogelijk om er trouwdiensten en rouwdiensten te houden.

Sinds in 2018 het MFC in gebruik is genomen zijn de kerkdienst van de Protestantse Gemeente Sint Jacobiparochie in 't Beerdhuus.

 

 

Contact

Adres:

George van Saksenstraat 14

9079 KG Sint Jacobiparochie

Voor meer informatie: pknsintjacobiparochie