Bomenkap in St.-Jacob half november

Gepubliceerd op: 31-10-2020

In St.-Jacobiparochie worden kastanjebomen gekapt aan de Hofstraat (1x), Kadal (7x) en de Van Wijngaardenstraat (7x). Deze bomen verkeren in een slechte conditie. Omdat dode takken kunnen vallen, zijn de bomen een gevaar voor de omgeving. Op de te kappen bomen staat een blauwe stip.

De werkzaamheden staan gepland voor half november en worden uitgevoerd door de Gebr. Drijfhout.
Na het rooien worden er op dezelfde plaats nieuwe bomen geplant. Dit gebeurt nog voor het einde van het jaar. De bomen die worden aangeplant zijn de Linde, Es en Esdoorn.
De bewoners van de straten waar de te kappen bomen staan, hebben een brief ontvangen van de gemeente over de werkzaamheden. Bij vragen of opmerkingen kan men contact opnemen met Hylke Flameling van de gemeente Waadhoeke via 0517 380 380.