Zwarte Haan: 'It rammelet oan alle kanten.'

Gepubliceerd op: 28-03-2022

Negen bewoners van Zwarte Haan stappen naar de rechter en beschuldigen burgemeester Marga Waanders van Waadhoeke van belangenverstrengeling bij de goedkeuring van Starbarn aan de Waddendijk.

 

Zwarte Haan is faliekant tegen de komst van het toeristische project 'Starbarn' (sterrenschuur). De dijkbuurtschap keert zich al vanaf het begin van de plannen in 2017 tegen de komst van duisternistoeristen. Die vreest nachtelijke overlast van de bezoekers van de vijf trekkershutten, een sterrenobservatorium, een expositieruimte en een nachtbelevingstuin die onderdeel uitmaken van het project.

In december vorig jaar gaf de gemeenteraad van Waadhoeke groen licht voor de recreatieve ontwikkeling die een initiatief is van Stichting Keunstwurk. Zwarte Haan laat het er niet bij zitten en stapt nu naar de bestuursrechter om de vergunning alsnog van tafel te krijgen.

‘It rammelt oan alle kanten’

De bewoners vinden dat de gemeente onzorgvuldig en met een vooringenomen houding heeft gehandeld. Ze zeggen ook de rol van burgemeester Marga Waanders niet zuiver te vinden.

"It rammelet oan alle kanten”, zegt bezwaarmaker Dirk Jan van der Veen, die in Zwarte Haan woont en namens de buurtschap spreekt. "Alles liket yn it foardiel fan it plan skreaun te wêzen.” Onderzoeken zijn onvolledig uitgevoerd, stellen de bezwaarmakers en de gemeente spreekt volgens hen onterecht van participatie en draagvlak onder de bewoners.

Van der Veen: " De gemeente hat in hâlding fan: dy stjerrehut moat der komme, koste wat kost.” De rol van burgemeester Waanders is daarin bepalend, vinden de bewoners die haar beschuldigen van belangenverstrengeling.

Dubbele pet

Waanders is voorzitter van Keunstwurk, de stichting die de vergunning heeft aangevraagd. De burgemeester heeft als voorzitter van het college van Waadhoeke de vergunningverlening ondertekend. Dat is geen zuivere handelswijze, vinden de bewoners. Die zeggen dat "Waanders zichzelf een vergunning heeft verleend”. Ze heeft met de dubbele pet op niet onafhankelijk, objectief en zonder schijn van vooringenomenheid kunnen handelen, stellen ze. Zwarte Haan wil dat de bestuursrechter op basis van het bezwaar de verleende vergunning ongeldig verklaart.

‘Keurig gehandeld’

Waanders zegt in een reactie dat ze steeds "keurig heeft gehandeld.” "Het is naar dat het nu zo gaat. Ik zou niet weten wat voor blaam mij treft, maar laat de rechter zich er maar over uitspreken.”

Ik heb me er niet over
uitgesproken of mee bemoeid

Ze beweert dat ze in eerste instantie niet wist dat de Recreatieve Ontwikkeling Zwarte Haan een project was van Stichting Keunstwurk. "Het voorzitterschap is een nevenfunctie. Daar lopen weet ik hoeveel projecten. Het is nooit in Keunstwurk als project aan de orde geweest.”

Voorzittershamer overgedragen

Toen ze er achter kwam dat Keunstwurk de initiatiefnemer van het sterrenschuurproject was, heeft ze afstand genomen door tijdens raadsbehandelingen op dit punt de voorzittershamer over te dragen aan de vicevoorzitter.

 

Binnen het college is het project ook aan de orde geweest en was het in handen van de wethouder die het in portefeuille had. "Ik heb me er niet over uitgesproken of mee bemoeid”, zegt Waanders. "Ik heb me nooit verzet tegen het project en heb het ook niet bevorderd.”

Bron: Leeuwarder Courant