Aanleg riolering van Saxenstraat en van Wijngaardenstraat

Gepubliceerd op: 17-02-2024

Bericht Gemeente Waadhoeke: Op dit ogenblik zijn wij bezig met voorbereidingen om nieuwe riolering in Sint Jacobiparochie aan te brengen. Het betreft de Van Wijngaardenstraat en een deel van de George van Saksenstraat. De reden voor deze rioleringswerkzaamheden is de wateroverlast welke regelmatig voorkomt in dit deel van Sint Jacobiparochie. Vooral in periodes met veel regen.

Onderzoeken

Om een goede voorbereiding te kunnen doen moeten er diverse onderzoeken gedaan worden, zoals grondonderzoek om te beoordelen of er vervuiling in de grond aanwezig is. Er moet een archeologisch onderzoek gedaan worden en wij willen een onderzoek doen naar de draagkracht van de bodem. Dit is inmiddels gedaan of zal de komende weken uitgevoerd worden. Dit kan op verkeersoverlast veroorzaken, maar dat is dan voor een korte periode.

Foto ter illustratie

Meer informatie

Deze brief is in eerst instantie bedoeld om u te informeren dat wij met de voorbereidingen bezig zijn en dat er verschillende onderzoeken worden uitgevoerd. Voor de zomervakantie in 2024 zullen wij u verder infomeren. Dit zal middels een informatieavond zijn. Wij vertellen dan het hoe en waarom van de rioleringswerkzaamheden en waarom wij ook u nodig zijn om tot een goed resultaat te komen. Uiteraard zullen wij dan ook uw vragen over de werkzaamheden beantwoorden.

Heeft u vooraf nog vragen dan kunt u contact met mij opnemen via telefoonnummer 0517-380380 of via de mail s.smit@waadhoeke.nl .