Rotonde bij Mooie Paal

Gepubliceerd op: 17-04-2020

Bericht van de Provincie Fryslân: Binnenkort wordt begonnen met de bouw van een rotonde bij de kruising ter hoogte van Mooie Paal bij Minnertsga. Uiteraard willen wij de omwonenden zo goed mogelijk informeren. Het werk zal zoals het nu lijkt uitgevoerd worden in week 26 en 27 (dat is 22 juni t/m 5 juli). De planning hangt uiteraard af van verschillende factoren in deze vreemde coronatijd. We hebben gekozen om het in een zo kort mogelijke tijd aan te leggen, namelijk twee weken in plaats van zes. Dit betekent een stremming van twee weken (kruising dicht), en zal er omgereden moeten worden via Tzummarum/N31.

Gedurende de twee weken wordt er soms weekends en ’s avonds langer doorgewerkt om de klus zo snel mogelijk uit te voeren. Uiteraard met als doel om de hinder en overlast voor inwoners, agrariërs en ondernemers te beperken. We hebben ook een aantal agrariërs bezocht in verband met de Zuiderweg en omstreken daar. Daar kregen we de wens te horen dat het fijn zou zijn om voor het oogstseizoen klaar te zijn.

Er is een nieuwsbrief voor de inwoners gemaakt die deze week op de deurmat zal vallen. Ik heb een aantal grotere ondernemers gebeld, maar er zijn ook wat kleinere ondernemers die we bij lange na niet allemaal kunnen benaderen. Daarom is het fijn om het nieuws (zie tekst in Wordbbestand) via jullie website te verspreiden en op jullie Facebookpagina van Plaatselijk Belang. Bijgaand ziet u ook de nieuwsbrief digitaal.

 

De gemeente is verder op de hoogte, als ook Arriva (busstation) en de grote(re) bedrijven in de buurt. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Ingrid Sobel via telefoonnummer 06 46 36 50 47.