Er komt een verkeerslicht midden op de kale Waddenkwelder

Gepubliceerd op: 27-09-2021

Het belooft een vervreemdend tafereel te worden: midden op de Waddenkwelder bij Westhoek staat volgend jaar een verkeerslicht. Het moet de rust van vogels helpen waarborgen.

Aan het ontwerp wordt nog gesleuteld, zegt Gerrit Dommerholt van Vogelbescherming Nederland. Maar het voornemen om in de buitendijkse natuur een verkeerslicht te plaatsen is hartstikke serieus. Anderhalf uur voordat het hoog water is moet het licht op oranje springen, om vogelaars en wandelaars duidelijk te maken dat ze rechtsomkeert moeten maken. Dat zal hen op een bord ook worden uitgelegd. ’s Nachts zal de lamp niet branden, om lichthinder te voorkomen.

Het onbegroeide deel van de kwelder voor de kust bij Westhoek is een van de belangrijkste hoogwatervluchtplaatsen voor de steltlopers die foerageren in het westelijke deel van de Waddenzee. De dieren ‘overtijen’ hier in afwachting van laag water.

Kostbare energie

"Veel steltlopers gebruiken de Waddenzee om in korte tijd op te vetten voor de trek. Als ze verstoord worden, moeten ze uitwijken naar Zwarte Haan of Griend. Daarmee verspelen ze kostbare energie. Dat kan heel lang doorwerken, met als gevolg dat vogels bijvoorbeeld in slechtere conditie aankomen in hun broedgebieden", zegt Dommerholt. Tot de verstoringsgevoelige vogelsoorten rekent hij bijvoorbeeld wulpen, strandlopers, kanoeten, ruiters en plevieren.

Het plan voor een verkeerslicht komt uit de koker van het samenwerkingsverband Wij & Wadvogels, waarin natuur- en landschapsorganisaties met wetenschappers initiatieven ontplooien voor het welzijn van de vogels op het Wad. Waddenfonds, rijk en provincies financieren de organisatie. Dommerholt vertelde woensdag over het plan tijdens een kennissessie voor wadvogelonderzoekers van het Waddenfonds in Harlingen.

De manager Wadden van Vogelbescherming hoopt dat het verkeerslicht bezoekers duidelijk maakt dat ze niet op elk moment overal vrij kunnen rondlopen. "We willen mensen een besef van tijd en plaats geven. Een vogelaar die op het verkeerde moment in het gebied is doet veel meer schade dan tien wandelaars, desnoods met hond, op het moment dat het laag water is."

Bij het verkeerslicht zullen geen bekeuringen worden uitgeschreven voor overtreders, maar het effect van de maatregel zal wel worden onderzocht om te zien of die op meer plaatsen in het Waddengebied kan worden gebruikt. Dommerholt ziet het verkeerslicht eerder als een gedragskundig experiment is. "We willen appeleren aan de morele verantwoordelijkheid van mensen. Ze moeten zich ongemakkelijk voelen als ze toch doorlopen."

 

Bron Leeuwarder Courant