Rabobank Coöperatiefonds keert 56.250 euro uit

Gepubliceerd op: 24-11-2021

De Commissie Coöperatiefonds van de Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland steunt 17 projecten in de regio met een totale bijdrage van 56.250 euro. In juni dit jaar keerde zij al 44.750 euro uit aan 13 projecten. Daarmee geeft Rabobank dit jaar maar liefst 100.000 euro aan verenigingen en stichtingen in de regio Leeuwarden-Noordwest Friesland. De bank steunt daarmee activiteiten en projecten die gericht zijn op het verbeteren van de maatschappelijke en economische omgeving. Het gaat dan om projecten als het verduurzamen van een buurthuis, de aanleg van een moes- of pluktuin of het stimuleren van biodiversiteit in een dorp of buurt.

De Rabobank vult het Coöperatiefonds jaarlijks met een deel van de winst om de regio mooier te maken. Met de vele vrijwilligers die uiteenlopende projecten realiseren biedt de Rabobank nét dat stukje extra. Jelmer Algra, Directeur coöperatieve Rabobank vindt het belangrijk dat de bank op deze manier betrokken is bij de omgeving. ‘Wij weten wat er speelt en waar de behoeftes liggen: samen met al die vrijwilligers maken wij het verschil’.

 

In 2022 keert het Rabobank Coöperatiefonds, in plaats van twee keer per jaar, vier keer uit. De volgende deadline voor het indienen van aanvragen is 1 maart. Voor meer informatie en de voorwaarden ga naar www.rabobank.nl/lnwf

17 projecten ontvangen bijdrage uit Rabobank Coöperatiefonds waaronder in de Waadhoeke:

Buurtvereniging Het Oosten (Franeker), speeltuinproject € 5.000 | Feriening Doarpsbelang Bitgum, herinrichting stateterrein Groot ter Horne € 5.000 | Doarpsbilang Hallum, renovatie en innovatie speeltuin € 4.000 | Vereniging van Dorpsbelang en Volksfeesten Spannum, spelen in Spannum € 4.500 | MFC Froubuurt, revitalisering kleedgelegenheden en plaatsing zonnepanelen € 5.000 | Stichting Freonen Terp en Tsjerke Wier, sterrentafel Lauta Nachttún € 5.000 | Vereniging van Dorpsbelang Baard, aanlegsteiger € 2.100 | Stichting Dorpsbelangen Vrouwenparochie, Natuerlik Ferskaat € 3.000 | Stichting CBO De Greiden (Wjelsryp), schoolplein 2.0 Wjelsryp € 3.500 | Stichting OBS de Romte (Dronryp), realisatie groen speel(tuin)plein € 3.000.