15 maart: verkiezingen Provinciale Staten en Wetterskip

Gepubliceerd op: 16-02-2023

Op woensdag 15 maart zijn er twee verkiezingen in Nederland; verkiezingen voor Provinciale Staten en verkiezingen voor het Waterschap. In Fryslân kiezen we dus de statenleden voor de Provinsje Fryslân en het algemeen bestuur voor het Wetterskip Fryslân. Zet woensdag 15 maart dus in je agenda! Waar kan ik stemmen?

 

De gemeente Waadhoeke heeft op 15 maart wel 40 stembureaus. En ze zijn van 7.30 tot 21.00 uur open! Altijd een stembureau in de buurt dus. Kijk voor jouw dichtstbijzijnde stembureau op www.waadhoeke.nl/verkiezingen.

Maar wat doen de Provinciale Staten dan?

De provincie Fryslân heeft 43 statenleden. De Provinciale Staten controleert het dagelijks bestuur van de provincie: het college van Gedeputeerde Staten.

De provincie, onder leiding van Gedeputeerde Staten, houdt zich bezig met:

 • Het maken en vaststellen van streekplannen voor de bestemming van de grond, en beoordelen of bestemmingsplannen van gemeenten niet strijdig zijn met de provinciale streekplannen;
 • natuur, milieu, water en landschap;
 • verkeer en vervoer (bijvoorbeeld de aanleg van wegen en fietspaden);
 • stimulering van de regionale economie;
 • welzijn en cultuur;
 • (met name financieel) toezicht op gemeenten;
 • toezicht op waterschappen.

Provinciale Staten kiezen ook de leden van de Eerste Kamer

Leden van de Provinciale Staten kiezen, samen met de leden van de kiescolleges, de Eerste Kamer. Als de Tweede Kamer een wetsvoorstel heeft aangekomen, buigt de Eerst Kamer zich hier vervolgens over. Ze kunnen het wetsvoorstel verwerpen of aannemen.

En waar stem ik voor bij de Waterschapsverkiezingen?

Bij de waterschapsverkiezingen stem je voor het algemeen bestuur van een waterschap. Dit is vergelijkbaar met de gemeenteraad. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van het waterschap en controleert het dagelijks bestuur van het waterschap.

Wat doen de waterschappen?

De waterschappen zorgen er voor dat wij droge voeten houden. Ze:

 • Onderhouden de dijken in Nederland;
 • Onderhouden sloten, rivieren en meren;
 • Controleren de kwaliteit van ons zwemwater;
 • Zijn verantwoordelijk voor het schoonmaken van afvalwater;
 • Doen aan natuurbeheer in en om het water;

Maakt het uit op welke politieke partij ik stem?

Ja. De manier waarop de dijken worden onderhouden en het afvalwater wordt schoongemaakt, bepalen de politieke partijen waarop je stemt. Bijvoorbeeld:

 • Vind jij het belangrijk dat het waterschap op een milieuvriendelijke manier afvalwater schoonmaakt? Of moet het juist zo goedkoop mogelijk?
 • Moet het waterpeil in sloten vooral geschikt zijn voor de boeren, of vooral voor de natuur?
 • Vind jij dat het waterschap moet zorgen voor wandelpaden langs het water, of vind je dat zonde van het geld?

Zet woensdag 15 maart dus in de agenda! En kijk alvast rond voor meer informatie over wat Provinciale Staten en het Wetterskip Fryslân doen, op www.fryslan.frl en www.wetterskipfryslan.nl.

Heb je een vraag over het stemmen zelf? Bijvoorbeeld: waar zijn de stembureaus, wat moet ik meenemen, hoe vraag ik een vervangende stempas aan, kan ik ergens anders stemmen? Voor al die praktische informatie rondom stemmen, ga je naar de gemeente: www.waadhoeke.nl/verkiezingen