BIJDRAGE VOOR STRAAT-, BUURT- EN DORPSACTIVITEITEN

Gepubliceerd op: 16-05-2023

Vanuit de regeling ‘Losse fearren’ kun je maximaal € 300 krijgen voor activiteiten die dorpen leuker, mooier of leefbaarder maken. Op www.lossefearren.nl staan bij ‘Inspiratie’ tientallen voorbeelden. Van buitenbioscoop tot appeltaart-van-eigen-bodem, van dorpsontbijt tot een Friestalige Christmas Carol, en bijvoorbeeld ook samen straatversiering maken voor het dorpsfeest. Die tijd komt er weer aan!


10 jaar Losse fearren
Wonen Noordwest Friesland startte deze regeling ruim 10 jaar geleden omdat dorpen gebaat zijn bij
een vitale, sterke gemeenschap.
Dit zijn de voorwaarden:
* huurders van Wonen NWF zijn actief betrokken
* er komen persoonlijke ontmoetingen tot stand, er worden nieuwe verbindingen gelegd of
mensen gaan samen aan de slag
Let op: Losse fearren richt zich op kleinschalige activiteiten en steunt projecten eenmalig.
Een voorbeeld
In Berltsum werden bepaalde straten met het merendeel
huurwoningen tijdens het dorpsfeest al jarenlang niet meer
versierd. Er waren veel wisselingen in de woningen en
sommige nieuwe bewoners kenden het fenomeen
‘dorpsfeest’ helemaal niet. Eén buurtvereniging ging zelfs ter
ziele.
Vorig jaar besloot een drietal bewoners echter langs de
deuren te gaan. Ze legden in meerdere talen de geschiedenis
en betekenis van het dorpsfeest uit en uiteindelijk werd de
straat weer samen versierd. “Tijdens het opbouwen gingen
veel deuren open en leerden allerlei buren elkaar kennen”,
zeggen de initiatiefnemers. “Zo is de straat nu hechter en
gezelliger dan voorheen.”


Heb jij een goed idee?
Kijk voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier op www.lossefearren.nl