Onderzoek vogelbescherming: Waddenvogels bij Westhoek worden vaak verstoord

Gepubliceerd op: 24-01-2021

Onderzoekers hebben 160 uren lang gekeken of en hoe vogels op het Wad bij hoog water worden verstoord. Resultaat: elk uur was het weleens raak bij Westhoek. Het onderzoek is gedaan in opdracht van Vogelbescherming Nederland. Dit soort onderzoeken kan in de toekomst belangrijk zijn bij de aanleg van fiets- of wandelpaden langs de Friese Waddenkust.

De kwelder bij Westhoek is een plek waar veel vogels komen bij hoog water, waaronder veel bontbekplevieren en wulpen. De bontbekplevieren kunnen veel beter tegen mensen die dichtbij komen dan bijvoorbeeld wulpen en bergeenden, zo blijkt.

Een kwart van alle verstoringen komt door mensen die de Waddenrand opzoeken. Natuurbeheerder It Fryske Gea vraagt de bezoekers aan het gebied woensdag en donderdag online om goede ideeën om er iets aan te doen. Mensen kunnen zich daarvoor nog aanmelden. Grofweg een vierde van alle verstoringen komt door roofvogels, maar voor het grootste deel gaat het om verstoringen waarvan niet geheel duidelijk is waarom de vogels opvliegen.

Lees verder op de website van Omrop Fryslân