Vernielingen aan Politievoertuigen na feest in bosperceel.

Gepubliceerd op: 12-04-2020

Een groep jeugd heeft zaterdagavond in een bos bij de George van Saxenstraat in St. Jacobiparochie twee politieauto´s vernield. Dit nadat zij een einde hadden gemaakt aan een feest in het bos. Dit in verband met de geldende noodverordening vanwege de corona crisis.

De Politie reageerde op een anonieme melding over een feest in het betreffende bosperceel. Daar de agenten niet met hun dienstvoertuigen in het bos konden komen, moesten zij ongeveer 800 meter lopen om bij het feest te komen. Bij het zien van de politie vluchtten meerdere jongeren weg van de plaats van het feest. In het bos trof de Politie een kampvuur aan en gingen in gesprek met de nog aanwezige jongeren. Op dat moment was er geen sprake meer van een samenscholing, omdat het gros van de aanwezigen waren gevlucht. Toen de agenten terugliepen naar de dienstvoertuigen zagen zij dat deze waren vernield. Zo waren de spiegels van de auto´s getrapt, een band lek gestoken en waren er ook deuken in de auto’s getrapt.

Het kampvuur in het bos werd geblust. De Politie een onderzoek in naar de jongeren, die betrokken zijn geweest bij de vernielingen. Zo zijn er al diverse namen genoteerd. Thea van den Bos, teamchef Noordwest Fryslân, is boos over de vernielingen: ‘Ik neem dit hoog op. Het is allereerst zorgelijk dat deze jongeren maling hebben aan alle corona maatregelen en ook de gezondheid van hun zelf en anderen niet serieus nemen. Bovendien vind ik het zeer laakbaar dat de vernielingen zijn gepleegd. Hierdoor hebben zij het politiewerk echt gefrustreerd.’

Mocht u iets hebben gezien in de nacht van 11 op 12 april wat er mede toe kan leiden dat deze jongeren worden aangehouden, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de Politie op telefoonnummer 09008844.

Foto's: Politie Noord-West Fryslân en Ruud Harry