Waadhoeke geeft voorlopig geen vergunningen voor huisvesting arbeidsmigrant

Gepubliceerd op: 13-12-2022

De gemeente Waadhoeke geeft voorlopig geen nieuwe vergunningen meer af voor de huisvesting van tijdelijke werkers. Er moet eerst nieuw beleid worden gemaakt.

Het afgelopen jaar is in de gemeentelijke politiek vaak gesproken over kamerverhuur aan arbeidsmigranten. In de raad kwamen er mondelinge en schriftelijke vragen over, er werd een motie aangenomen en dorpsbelangen hebben ingesproken tijdens raadsvergaderingen.
Deze week is besloten dat nu eerst moet worden bekeken hoe de gemeente hiermee omgaat. Nog dit jaar begint het proces van vaststellen van nieuw beleid. Het is de bedoeling de gemeenschap daar ook bij te betrekken.
Op dit moment lopen er vijf vergunningaanvragen in Waadhoeke voor de huisvesting van werknemers die vaak tijdelijk in de kassen werken. Deze aanvragen zijn al in behandeling genomen en worden nog wel afgehandeld. Verder zijn er ook nog vier zogenaamde 'vooroverleggen'. Die zullen in principe negatief beoordeeld worden. Dat betekent dus geen vergunning.
Bron Omrop Fryslân