15 april informatiebijeenkomsten dijkverbetering Koehool Lauwersmeer

Gepubliceerd op: 12-04-2021

Op 15, 20 en 22 april houdt Wetterskip Fryslân online informatiebijeenkomsten over de dijkverbetering Koehool Lauwersmeer.

Iedere avond staat een ander deel van de dijk centraal. Tijdens de avond vertellen
wij u wat we de afgelopen periode met elkaar hebben gedaan. We laten zien hoe we voor elke
dijksectie tot een aantal varianten gekomen zijn. En ook hoe we de informatie uit het gebied
daarvoor hebben gebruikt. Daarnaast bespreken we wat we de komende periode gaan doen.

Programma
De avonden starten om 20.00 uur en duren tot 21.30 uur. We beginnen met een gezamenlijk deel,
daarna, gaan we in kleinere digitale groepen uit elkaar om met elkaar in gesprek te gaan over:
o Het ontwerpproces: Wilt u meer weten over de varianten of heeft u vragen over hoe een
dijk ontworpen wordt? Stel dan uw vragen in deze breakoutroom!
o Effectenstudies: Hoe onderzoek je de effecten van de verschillende varianten? De
specialisten vertellen u er graag meer over.
o Projecten in het gebied: In gesprek met onder andere provincie, Rijkswaterstaat en
Wetterskip Fryslân over projecten die een verbinding hebben met de dijkverbetering
o Wilt u meer weten over het proces rondom de dijkversterking, ga dan in gesprek met de
projectleider.
Praktisch en aanmelden
We ontmoeten elkaar via het programma Zoom. Voor deelname ontvangt u een link en een
handleiding om deel te nemen.
Agenda:
o 15 april: Fryslân Bûtendyks (Koehool – Blije)
o 20 april: Holwerd – Ternaard
o 22 april: Wierum – Moddergat
Opgeven kan via www.wetterskipfryslan.nl. Wij zien u graag online!