Zwarte Haan in het geweer tegen opkomst nachttoerisme

Gepubliceerd op: 28-10-2019

Bewoners van het eind van de Nieuwebildtdijk vrezen dat het er met rust en duisternis gedaan is als nachttoerisme er een speciaal onthaal krijgt. Tien van de elf huishoudens op Zwarte Haan moeten niks weten van een gepland sterrenkijkschuurtje met 17 parkeerplaatsen en vijf trekkershutten in het bosje dat vroeger een zanddepot afschermde. Ze noemen het plan ,,absurd’’ en ,,van de realiteit losgezongen’’. De beoogde nachtrecreatie zou vlak achter hun huizen komen.

Er is sinds vorig jaar al een plek voor twintig campers ingericht, die op hoogtijdagen tjokvol staat. Deze bezoekers hebben de stilte op Zwarte Haan al aardig bedorven, vinden ze op het streekje, maar ze gaan tenminste nog met de kippen op stok. Duisternisrecreanten komen af op nachtvlinders en sterren. Ze zullen tussen 11 uur ’s avonds en 7 uur ’s ochtends actief zijn.

Collectief bezwaarschrift

Volgens het collectieve bezwaarschrift van de buurt bij de gemeente Waadhoeke zal zich dit vertalen in doffe klappen van autodeuren, het voortdurend aanslaan van de lokale honden en gebrom en schijnsel van komend en gaand snelverkeer.

De voltallige gemeenteraad is in mei akkoord gegaan met de investering in nachttoerisme, waarvoor het Waddenfonds in 2017 al 80 procent van de financiering beschikbaar stelde. Wethouder Nel Haarsma (CDA) vindt wel dat er lokaal draagvlak moet zijn.

Trekkershutten

Plaatselijke steun beperkt zich tot dusverre tot Jacob Jensma van café-restaurant De Zwarte Haan. Hij wil de trekkershutten gaan exploiteren, in aanvulling op de camperplaatsen.

Buiten Zwarte Haan slaat het project, ingediend door de stichting Keunstwurk, hier en daar wel aan. Zwarte Haan is beginpunt van een van de wandelroutes naar pelgrimsoord Santiago de Compostela. De animatoren van deze wandelcultuur zien de vijf trekkershutten als mooie aanvullingen op de slaapplekken die ze in kerken inrichten.

Erfgoedtoerisme-promotor Lammert de Hoop denkt ,,yn ridlik oerlis’’ aan de bezwaren van Zwarte Haan tegemoet te komen. ,,Parkearplakken kinne ek op in oar plak. De gemeente moat der stjoer oan jaan.’’

Gesloopte poldermolen

De sterrenhut op Zwarte Haan is vorig jaar ook geadopteerd door de stichting Swarte Haan, van de Westhoekster molenaar Johannes Rozenga. Hij wil de gesloopte poldermolen van Zwarte Haan herbouwen met een vakantiewoning als financieel dekkingsmiddel.

Waddenfonds-aanvragen voor de molenbouw werden tot twee keer toe te licht bevonden. Het nachttoerisme op Zwarte Haan is een nieuwe missie van Rozenga’s stichting.

 

Bron Franeker Courant