Slapen in een hoog watertorenbed. In Sint Jacobiparochie kan het straks misschien

Gepubliceerd op: 12-04-2021

Bij het ontwaken vanuit je hotelbed op 41 meter hoogte een weidse blik werpen over de Waddenzee en ’s middags abseilend naar beneden roetsjen. Als het even meezit kunnen toeristen straks een nachtje boeken in de watertoren van Sint Jacobiparochie.

Als het even meezit kunnen toeristen straks een nachtje boeken in de watertoren van Sint Jacobiparochie. Plaatselijk Belang St. Jabik heeft het idee om het marktante bouwwerk uit 1959 geschikt te maken als Bêd en Brochje of in te richten met unieke hotelkamers. Het watertorenhotel in Nes bij Akkrum dient als voorbeeld. Sint Jabik droomt er nog een uitkijktoren met klim- en abseilmogelijkheden bij.

Het kan niet missen of er is animo voor, denkt Dorpsbelang. Sint Jacobiparochie is vertrekpunt op de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Veel wandelaars willen er daarom graag overnachten. De Groate Kerk in het midden van het dorp is startpunt en fungeert als informatiecentrum. De enige B&B in het dorp is dicht.

Opslagcentrum voor duurzame energie

Een ander idee is om de toren als opslagcentrum te gebruiken voor duurzame energie. Voor het ondergronds opslaan van warmte is een ruim perceel nodig, zegt dorpsbelang. En de toren staat op een forse kavel van 5529 vierkante meter. Op die lap grond zouden energieneutrale verblijfseenheden kunnen komen, passend bij de stijl van de toren. De toren zelf zou kunnen worden ingericht als kenniscentrum voor duurzame energie, geschikt voor de ontvangst van schoolklassen.

Vitens is eigenaar van de opvallende verschijning in de skyline van Sint Jabik en zette het onlangs te koop. Voor het waterbedrijf heeft het geen functie meer in het drinkwaterproces. Potentiële kopers hebben zich al gemeld bij Plaatselijk Belang. Net als De Bildtse Energie Coöperatie, die plannen heeft voor duurzame energie. Bron Franeker Courant