Fijfde Bruno-boeky foor kines fan De Twiner St.-Jabik

Gepubliceerd op: 05-06-2021

De kines fan groep drie en fier fan de legere skoal De Twiner in St.-Jabik kregen kortleden út hannen fan wethouwer Taal en Kultuur Jan Dijkstra fan de gemeente Waddenhoek ‘t fijfde boeky in de Bruno en Svenson-sery: Bruno en Svenson gaan weer na skoal. De Bruno boekys binne skreven deur Sytse Buwalda met tekeningen fan Ita Spoelman.

Wethouwer Dijkstra waar wakker wiis met ‘t fait dat de kines deur ‘t lezen fan de boekys en ‘t d’r út foorlezen worre ‘t Bildts lere te brúkken. As lesmatriaal is ‘t heel geskikt en de kines kinne klassikaal ok hore hoe’t Bildts said worre mot, omdat deur de skriver de tekst insproken is op ‘n USB-stik, die’t ok an de skoalen anboaden is.
An alle legere skoalen op ‘t Bildt worre de boekys, die’t norig binne foor de leerlingen fan ses en seuven jaar, fergeefs anboaden deur De Bildtse Boekerij/BildtTaal.

Lees verder in de Bildtse Post