Plaatselijk belang:

Plaatselijk Belang is een belangenvereniging welke tot doelstelling heeft het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid van St.-Jabik. 

Ook zijn er verschillende werkgroepen die zich inzetten voor verschillende doeleinden.

Vanuit het Plaatselijk Belang wordt contact gehouden met de plaatselijke middenstand, de gemeente Waadhoeke, de Provincie Friesland en worden de bewoners van Sint Jabik op de hoogte gehouden van het wel en wee wat er speelt in het dorp door middel van deze website.

U kunt het Plaatselijk belang steunen door voor € 5,00 per jaar lid te worden. Neem hiervoor contact op bij één van de bestuursleden, of meld u aan via de mail.

Het bestuur:

 • Marcel van de Vaart (voorzitter) - 0626132918
 • Geertje van Sinderen (penningmeester)  
 • Bauke Triemstra
 • Enrico Wasch
 • Evelyn Boterhoek
 • Jacob de Haan
 • Sjoerd de Vries
 • Vacant:
  • secretaris
  • penningmeester

Email: info@sintjabik.nl

 

Redactie:

 • Anne Bakker
 • Hilda de Vries
 • Rick Onijdes de Vries
 • Tea Wolbers

Email: redactie@sintjabik.nl