Trots op mijn huis na Renovatie woning Noorwest Friesland !

Gepubliceerd op: 04-03-2023

Elly Fopma, medewerker Bewonerzaken, ging op bezoek bij de familie Krol.

 

 

 

Een bijzondere plek
De familie Krol woont in de Van Wijngaardenstraat in Sint Jacobiparochie. Ze wonen in het deel met de wit-zwarte woningen, zonder meer een bijzondere plek. In plaats van sloop van deze huizen, werd in 2011 gestart met vernieuwing. ‘Voorbeeldig zo’n renovatie van eigenlijk opgegeven woningen’, schreef architectuurkenner Karstkarel hierover destijds in de Leeuwarder Courant.
Van traditioneel Delftsrood naar zwart-wit. Deze woningen werden gebouwd door de voorloper van Wonen Noordwest Friesland. Tussen 1948 en
1954 zijn in het Bildt nogal wat van deze woningen gebouwd. De huizen waren aan een flinke opknapbeurt toe, en sloop lag op de loer. Vooral de
isolatie was niet goed. Naast vernieuwing en verbetering in de woningen, kreeg het uiterlijk ook een opfrisbeurt. Veel aspecten zijn behouden. Zo herinnert de vriendelijke detaillering aan de sfeer van vroeger. Nieuw was de kleur. De muren, opgetrokken in rode baksteen, werden wit geverfd. Dit kwam niet overeen met de opdracht van de architect, aldus projectleider van destijds, Wybrant Ritsma. Het plan sprak echter aan.

Ook onze voormalige directeur Rein Hagenaars was gecharmeerd van dit plan. Hij heeft altijd uitgedragen dat bewoners van sociale huurwoningen het verdienen om op een bijzondere plek te wonen. Naast de minerale witte keimverf, mede ook voor verduurzaming van de steen, werden
de oranje rode pannen vervangen door zwarte, geglazuurde dakpannen. Een metamorfose. Karstkarel sprak de hoop uit dat niet alles wit geverfd zou worden: ‘we zitten tenslotte niet aan de Côte d’Azur.’


‘We weune hier al hest 50 jaar’
De familie Krol stond al jaren ingeschreven. Nadat ze hun huis in Sint Jacobiparochie hadden verkocht, woonden ze een aantal maanden bij
hun zoon in. Het plan was om naar Sint Annaparochie te gaan. Maar toen deze woning beschikbaar kwam, wilden ze hier erg graag naar toe. Heel
fijn dat ze zo toch in Sint Jabik konden blijven wonen. ‘We weune hier al hast 50 jaar en sitte helendal in’e gemeenskap’. De familie is onder
andere actief bij de school, gymclub en Jacpop destijds, en bij het dorpshuis als vrijwilliger. Mevrouw Krol is voor haar werk als vrijwilliger
zelfs onderscheiden met een lintje. De familie Krol vindt de woning prachtig. ‘Echt helendal ôns smaak’ zo zeggen ze.

De oude elementen, de uitstraling en de vierkante ‘raampys’. En bovenal: ‘ut doet soa wêrm an’. Eerst was het wel wennen om wat kleiner te wonen. Naast de woning zijn ze ook trots op hun tuin. Ze hebben er echt wat moois van gemaakt. Er is altijd wel een plekje in de zon of schaduw om te zitten.

 
‘We weune hier bêst na ‘t sin’
Het dorp voelt als een warme jas. Met de buren is het contact prima, het zijn vriendelijke mensen. Het dorp is wel veranderd in de loop van de jaren. De eigen jeugd gaat weg en ‘d’r bin feul andere mînsen’. De winkel is weg, en de kroeg ook. Gelukkig zijn er ook positieve dingen. De biljartvereniging groeit, en het blijft een vriendelijk en gemoedelijk dorp.

Bron: Koers Wonen Noord-West Friesland