Waadhoeke denkt omstreden Star Barn-besluit Zwarte Haan te kunnen 'repareren'

Gepubliceerd op: 25-09-2022

De rechter vernietigde onlangs de vergunning voor een sterrenkijkplek bij Zwarte Haan. Waadhoeke had gebrekkig werk geleverd en burgemeester Marga Waanders had een ‘schijn van vooringenomenheid’ gewekt. De gemeente denkt nu de boel te kunnen ’repareren’ zonder hoger beroep aan te tekenen.

Negen bewoners van het buurtschap Zwarte Haan stapten naar de rechter om de omgevingsvergunning aan te vechten die gemeente Waadhoeke had verleend aan stichting Keunstwurk voor het toeristische project Nacht aan het Wad of Starbarn (sterrenschuur).

Ze zijn bang dat duisternistoeristen hun nachtrust verstoren en vinden dat de vergunningverlening rammelt. Ze verwijten Marga Waanders belangenverstrengeling omdat ze als burgemeester het besluit heeft ondertekend, terwijl ze voorzitter was van stichting Keunstwurk. Starbarn behelst de bouw van vijf trekkershutten, een sterrenobservatorium, een expositieruimte en een nachtbelevingstuin.

Vergunning vernietigd

Op 13 september deed de voorzieningenrechter uitspraak en gaf de bewoners op twee van de twaalf bezwaren gelijk. De verleende vergunning werd daarmee vernietigd en de gemeente moet binnen twaalf weken een nieuw besluit nemen, daarbij rekening houdend met de uitspraak.

Verantwoordelijk wethouder Kees Arendz stuurde de raad dinsdag een memo ‘inzake uitspraak Zwarte Haan’. Daarin vertelt hij hoe de gemeente nu verder gaat met Starbarn.

Onderbouwen

De rechter oordeelde dat de handtekening van de burgemeester onder het besluit de gerechtvaardigde schijn wekt dat aan de besluitvorming een gebrek kleeft, zo schrijft hij. Arendz: ,,Van ons wordt nu verwacht dat wij nader onderbouwen dat de burgemeester de besluitvorming niet heeft beïnvloed.”

Burgemeester heeft geen stemrecht

De wethouder stelt dat de schijn van vooringenomenheid volgens de voorzieningenrechter uitsluitend geldt voor de omgevingsvergunning. Niet voor de verklaring van geen bedenkingen die de raad in december vorig jaar heeft afgegeven, omdat de burgemeester geen stemrecht heeft in de raad.

Burgemeester heeft geen stemrecht

Misverstand

Tweede punt waarop de bewoners gelijk kregen was de gebrekkige aanpak van parkeren in het dijkbuurtschap. Volgens de rechter is de ruimtelijke onderbouwing in strijd met de werkelijkheid. In de vergunning staat dat er zeventien nieuwe parkeerplaatsen komen, terwijl uit het verkeersonderzoek blijkt dat op deze plek al geparkeerd wordt. Arendz: ,,Dit lijkt te berusten op een misverstand, nu deze zeventien nieuwe parkeerplaatsen reeds zijn aangelegd door ons.”

Repareren

Waadhoeke gaat bekijken welke stappen nodig zijn, maar zo schrijft Arendz: "Onze eerste indruk van de uitspraak is dat wij de tweetal gronden kunnen repareren en dat een hoger beroep niet noodzakelijk is.”

Bron: Leeuwarder Courant