• darkblurbg

Uitvaartvereniging Sint Jacobiparochie is opgericht op 2 maart 1907.
Doelstelling van de vereniging is het verzorgen van uitvaarten op waardige wijze zonder winstoogmerk. Hierbij wordt rekening gehouden met de wens(en) van de overledene en de familie.

De uitvaartvereniging is lid van de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen en via de Friese Federatie verbonden met Nardus. Nardus is de landelijke koepel van uitvaartorganisaties in Nederland.

Samen met de uitvaartverenigingen van Vrouwenparochie/Oude Bildtzijl en St. Annaparochie/Ny Altoenae faciliteren wij in St. Annaparochie stichting Opbaarruimte
“De Bildtse Fleugel”.

 

De nabestaanden kiezen een uitvaartverzorger. Lokaal hebben wij goede contacten met:

van der Galiën uitvaartverzorging     tel. 058-2667772 website

’t Wad uitvaartbegeleiding                  tel. 06-30573085 website

Lid worden van Uitvaartvereniging Sint Jacobiparochie E.O.?

U kunt zich aanmelden via mailadres: uitvaartver.stjacob@gmail.com
Geef naam, adres, woonplaats, leeftijd door van diegenen die u wilt aanmelden als lid. Het bestuur neemt hierna contact met u op.
Het lidmaatschap is € 30 per jaar. Wordt u op latere leeftijd lid dan is er een instapbedrag verschuldigd.

Indien op tijd aangemeld, is een kind van een lid -tot het jaar waarin uw kind 16 wordt- gratis lid. Daarna is het kind eerst aspirant-lid voor € 15 en in het jaar waarin men 18 wordt betaalt men het volledige bedrag.

 

Bij overlijden

Bij overlijden thuis moet contact opgenomen worden met de huisarts. Deze zal een verklaring van overlijden verzorgen. Bij overlijden in ziekenhuis of instelling wordt uw huisarts door hen op de hoogte gesteld.

Vervolgens nemen de nabestaanden contact op met een uitvaartverzorger. Deze zal daarna alle gewenste zorg van u overnemen.

De uitvaartvereniging verzamelt en betaalt alle facturen en zal na afloop een verzamelnota sturen naar de erven van de overledene met aftrek van de ledenkorting.

 

 

Het Bestuur

C. Swart - de Jong (voorzitter)

G. van der Weg - Hiddinga (penningmeester)

N. Smit (secretaris)

Hans Keizer (lid)

K. Braaksma (lid)

 

Uitvaartvereniging Sint Jacobiparochie e.o.,

G. van Saksenstraat 14,

9079KG Sint Jacobiparochie

Telefoon : 06 12323304

Mail         : uitvaartver.stjacob@gmail.com