• darkblurbg

De sociëteit

‘De Iest’ biedt de ouderen in Sint Jabik de mogelijkheid om gezellig een kaartje te leggen of een potje te biljarten. Voorheen in de ”oude bibliotheek” nu in MFC 't Beerdhuus. Ook worden er biljartwedstrijden gehouden tegen andere dorpen/teams. Leuke prijzen zorgen dan voor een leuke afsluiting van de dag. Wilt u mee doen? Kom dan gerust eens langs, of neem contact op met Anne Pieter Machiela

Contact

Dorpssociëteit ‘De Iest’

George van Saksenstraat 14

9079 KG Sint Jacobiparochie

0518491614