• darkblurbg

De vereniging

Al in de Tweede Wereldoorlog is in Sint Jacobiparochie de ondernemersvereniging: "H.I.M" opgericht. Deze afkorting staat voor handel, industrie en middenstand.

De H.I.M. ziet het als haar taak om de ondernemers in de regio met elkaar in contact te brengen en te houden. Het versterken van de onderlinge samenhang zal de leefbaarheid ten goede komen.

De H.I.M. heeft contact met de gemeente over lokale onderwerpen. Eventueel kan de H.I.M. optreden als gesprekspartner bij geschillen tussen ondernemer en gemeente.

Het lidmaatschap bedraagt € 55,00 (2017).

Behalve activiteiten voor de leden, heeft de H.I.M. ook jarenlang in december de Sinterklaas- en Kerstactie voor de plaatselijke middenstand georganiseerd. In 2011 en 2013 is er een Weihnachtsmarkt gehouden.

Het bestuur

  • H. Meijer (Voorzitter)
  • Vacant (Secretaris)
  • J. Feunekes (Penningmeester)
  • H. de Jong (Bestuurslid)
  • S. de Haan (Bestuurslid)

Contact

  • e-mail: ondernemersvereniginghim@gmail.com
  • Facebook