Vandaag weer even t betonpaed om weest. Dat het weer een paar mooie winter plaatsies oplevert.
Ok waren de kienders druk aan het sneehut bouwen, al is dat wel moeilijk met son bietsie snee.