Fandaag even een rondsie St.Jabik daan. Niet lopend, dat waar my te koud, maar met de auto. Wel mooi de harde wyn en snee bij min 4. T Foelde overigens als min 20, brrr. Der waren toch nag twee Bildtkers op het betonpaed en een gesin met de kinders in de Westhoek aan't sleeën. Ok zag ik een boer an't ploegen, wat een seefeugels kwamen daar op af. No mar lekker wer bij de kachel met een bakkie.