Fandaag met Anneke fan de Boonweg naar Swartehaan lopen, en weer werom. We waren niet de enigen zoals jimme wel sien kinne. over het wad hing een lichte nevel, soms was de vuurtoren te sien en even later alleen het strand. Maar 't blieft een prachtig stukkie natuur Op't Bildt.