Ût it werk even met de auto een blokkie om. Kouweweg, Ouwedyk naar de Westhoek en so weer werom naar St.Jabik.

Wie weet wat voor feugels der bij de kievitten sitte en wat foar feugels sitte der yn de wal? Lykt wel een aalscholver.

Natuurlijk mosten we ok nag even in de beene wagen, t betonpaed om. We dochten dat we de bui wel voor konden blieven, mar dat slagge niet helemaal. Wel prachtig, die zon door de wolken en hoe mooi de ouwedyk dan oplicht. De Grauwe ganzen zaten der nog steeds, maar de wittereiger was der no wer voor het eerst.