Fandaag weer even wat foto's maakt. Mooi weer en prachtige wolkepartijen. Fanmorgen nag wat snee had, maar daar sien je al niks meer fan, alleen een flinter dun vliesje op é sloat. En even een update over de sloop fan de plaats waar vroeger de familie v/d Staag boerke. Het hok en de skuur binne nou weg. Kale boel soa.