Fandaag allegaar actie op het land naast de sportvelden. Met sware machines ploege en egalisere, een hele put werk