De radar is no helemaal weg, mar de ganzen sitte der nag wel. De bieten binne fan’t land, en legge op ‘t bietenplak en der voor,wat een bieten! En de boer, hij ploegde voort