Fandaag weer even een rondsie om weest. disse keer even door 't dorp. Begong achterhûs, toen via Broedertrouw naar de nieuwbouw achter ,,de Aardappelbeurs'', 't Noordeinde,
v. Saksenstraat, v Wijngaardenstraat, Kadal en de G v Tuinenstraat.Mooie monumentale huizen hewwe in St.Jabik.