Fanmiddag even met Anneke en Inge naar de ysbaan weest te kieken. Dat was mooi hutsie leden dat we daar ys op hadden. Ok foar de Ysclub mannen een echte opsteker. 't Kon krekt, ca 6 cm snie-ys mast het dwaan, krekt genog foar de kienders. Mar prachtige plaatsies van de kienders dy't foar 't earst op't ys staan, een hele belevenis