Machtig weer voor ons dagelijks loopie om St.Jabik.