7 September Gein op het plein !!!

ZET HET IN JE AGENDA! Na de zomerstop meer informatie over Gein op ‘t Plein en het nieuwe programma van ‘t Beerdhuus voor het najaar en de winter.